Китап Аңлатмалар

Шәрифуллин Н.И.

Наил Шәрифуллинның әлеге беренче китабы татар әдәбиятына үзенчәлекле фикерләүгә, стильгә һәм образлар системасына ия язучы килүен хәбәр итә. Автор үзенең повесть-хикәяләрендә максатчан, нык рухлы, хис-кичерешләргә бай, милләт язмышын үз күңеле аша үткәнеп яшәуче заман герое тудырырга омтыла.